Descripció del projecte

Reforma integral de vivenda entre mitjaneres. La reforma de l'edifici es va dur a terme respectant els elements originals, com terres, portes i parets, restaurant-les i combinant-les amb elements de disseny vanguardistes.